Description

Sottero & Midgley
Sz.6 Style Sonata
Beaded Ivory Satin

Original Price $2,200
SA Price $1,425

nw13286